ແຂວງຈຳປາສັກ ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງລ້ານຄົນໃນປີນີ້

ແຂວງຈຳປາສັກ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານການຍົກລະດັບດ້ານການບໍລິການ, ເຊິ່ງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນລະດູການນີ້ຄາດວ່າຈະມີເກີນ 1 ລ້ານຄົນ.

ທ່ານນາງ ມາລາ ຈັນທະລາມ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຕໍ່ສຳນັກຂ່າວວຽງຈັນທາມສ໌ ວ່າ ທາງແຂວງໄດ້ທຳການຍົກລະດັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ