ໂຄງການລົດເມໂດຍສານດ່ວນໃນນະຄອນຫຼວງຈະແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ

ໂຄງການການຂົນສົ່ງໂດຍສານແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງວຽງຈັນ  (VSUTP) ໄດ້ລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນການເຊັນສັນຍາກັຍທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປັບປຸງພາກສ່ວນຂອງໂຄງການລົດເມໂດຍສານດ່ວນ (BRT) ຕາມແຜນ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌