ຮ່ອງຮອຍບູຮານຊີ້ປະຫວັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ເຊໂປນ

ທີມງານນັກບູຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ສະແດງວ່າທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງບໍ່ຄຳເຊໂປນ ໃນພາກກາງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຄີຍເປັນພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເກົ່າແກ່ເຖິງໜຶ່ງພັນປີມາແລ້ວ. ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງມິເນີໂຣຈຳກັດ (LXML) ໄດ້ເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບຮ່ອງຮອຍວັດຖຸ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເກົ່າແກ່ທີ່ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ໃນວານນີ້.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌