ມອບສູນກະສິກຳເພື່ອສ້າງໂອກາດໃນການພັດທະນາ

ບໍລິສັດໄຟຟ້າເທີນຫີນບູນ ໄດ້ມອບສູນພັດທະນາກະສິກຳ 4 ແຫ່ງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.​ ສູນກະສິກຳດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງຊອງ, ສົບພວນ ແລະ ໂພທອງ ເມືອງຄຳເກີດ ແລະ ບ້ານ ແກ້ວແສນຄຳ ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ ເຊິ່ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການສາທິດເຕັກນິກການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃນໄລຍະການຍ້າຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງປະຊາຊົນ…

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌