ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນ້ຳຂອງລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທີ 5 ຈັດຂຶ້ນທີ່ວຽງຈັນ

(ຂປລ) ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບພາກພື້ນຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 20-21 ກັນຍານີ້ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກພາກສ່ວນໃນການຫາລື, ທົບທວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນການສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງທີ່ປາກລາຍທີ່ນຳສະເໜີ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ