16 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ເສັ້ນທາງດ່ວນວັງວຽງກ່ອນການເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ

6 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ເສັ້ນທາງດ່ວນ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ນັບແຕ່ຫົນທາງເລິ່ມເປີດນຳໃຊ້.  ອີງຕາມການລາຍງານໂດຍຂ່າວສານຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ. 

ອ່ານຕໍ່ ….

ໄພບູນ ທະນາບົວສີ