ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວປະເທດ

ເນື່ອງຈາກນ້ຳມັນເປັນອົງປະກອບສຳຄັນຕໍ່ປັດໄຈທາງເສດຖະກິດໃນທົ່ວສັງຄົມ ສະນັ້ນເມື່ອນ້ຳມັນດີດຕົວຂຶ້ນສູງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າຈິ່ງໄດ້ມີການປັບລົງລາຄານ້ຳມັນຂາຍຍ່ອຍໜ້າປ້ຳໃນທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ມື້ອື່ນເຊົ້າ(28 ມິຖຸນາ 2018) ເວລາ 6:00 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໂດຍອີງຕາມການແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0836/ ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018.

ອ່ານຕໍ່…

ລາວອີໂຄໂນມິກເດລີ